ÖVRiGT  

 

Energiberäkningar

Kontakta Leif Lundstedt för energiberäkningar, t.ex. U-värdesberäkningar och energibalansbeäkningar för mindre byggnader.

Beräkningarna utförs med VIP+.

 

 

 

 

 

AutoCAD

Bengt Fredriksson har arbetat med utveckling av applikationer för AutoCad sedan mitten på 1980-talet. Han utvecklade KCAD för K-Konsult och har sedan dess fortsatt detta arbete.

Vi på HABELiA använder KCAD som applikation till AutoCAD för vår projektering.

Skyddsrum

Ombyggnader i fastigheter med skyddsrum ska göras på ett sådant sätt att skyddsrummets funktion inte försämras. I normalfallet kräver byggnadsnämnden, vid ombyggnad av en fastighet med skyddsrum, ett intyg från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Otillåtna ingrepp i skyddsrum kan bli mycket dyra att åtgärda.

Lars Nilsson är certifierad skyddsrumssakkunnig.

 

 

HABELiA Bygg- & Cadteknik AB
Kyrkgatan 53
831 34 Östersund
Telefon 063-57 12 20
Fax 063-57 12 29
hbcinfo@habelia.se
Org.nr 556544-6118 Visa karta Uppdaterad 2014-12-16