PROJEKTERiNG

 

Konstruktion

I uppdrag där vi arbetar som konstruktörer, projekterar vi oftast ritningar för grunden, den bärande stommen, klimatskärmen och taket.

Typen av uppdrag varierar, vi gör både små och stora uppdrag, projektering för generalentreprenader och totalentreprenader. Våra uppdragsgivare är i första hand byggentreprenörer, fastighetsbolag, kommuner och landsting.

Vi arbetar med betong-, stål-, trä- och murverkskonstruktioner, både för platsbyggnation och för prefabricering. Fukt-, brand- och ljudfrågor samt värmeisolering ingår normalt i vårt projekteringsarbete.

Vi upprättar konstruktionsritningar med AutoCad och gör kontruktionsberäkningar enligt Eurokod.

De som arbetar med denna typ av projekt är Lars Nilsson, Leif Lundstedt och Pär Rolén.

 

Prefabricerade trähus

Vi projekterar ritningar för många typer av prefabricerade träkonstruktioner, t.ex. villor, radhus, fritidshus, förskolor och utfackningsväggar i flerbostadshus.

Med mer än 20 års erfarenhet av denna typ av projektering, får vi många uppdrag att projektera komplicerade byggnader för prefabricering.

Våra viktigaste kunder inom detta område är Attacus Jämtlandshus och Norrlands Trähus.

Bengt Fredriksson, Bengt Isberg, Fredrik Henriksson, Mattias Kempe och Lars Nilsson arbetar med projektering av prefabricerade träkonstruktioner.

Prefabricerad betong

Vi projekterar tillverkningsritningar för håldäck och massiva bjälklagsplattor t.ex. balkonger till både små och stora projekt i Mälardalen.

Leif Lundstedt, Pär Rolén och Lars Nilsson jobbar med detta, vi har tillsammans kapacitet för projektering av ca 200.000 m2 håldäck per år.

 

HABELiA Bygg- & Cadteknik AB
Kyrkgatan 53
831 34 Östersund
Telefon 063-57 12 20
Fax 063-57 12 29
hbcinfo@habelia.se
Org.nr 556544-6118 Visa karta Uppdaterad 2014-12-16