HABELiA
Banner.jpg

Start

.

Kontaktuppgifter mm

Besöksadress: Kyrkgatan 53 Östersund

Telefon: 063-571220, direktnummer finns på Personal

E-post: info@habelia.se, personliga adresser finns på Personal

Postadress: Habelia Bygg- & Cadteknik AB, Kyrkgatan 53, 831 34 Östersund

Organisationsnummer: 556544-6118

Vad vi gör

Vi är byggnadskonstruktörer och arbetar med K-projektering, vilket oftast omfattar:

  • hållfasthetsberäkning av byggnadens bärande stomme (t.ex. balkar, pelare, bjälklag, tak, bärande väggar och grundläggning)

  • utformning av klimatskärmen (värmeisolering och fuktsäkerhet)

  • brandskydd av den bärande stommen

Den produkt vi levererar till kunden är konstruktionsritningar och tillhörande dokumentation, t.ex. beräkningar.

Typen av uppdrag varierar, små eller stora projekt med olika entreprenadformer för ny-, till- eller ombyggnad.

Vi projekterar med AutoCAD och REVIT.

Läs mer på | K-projektering | Träprefab | Betongprefab |

Vi arbetar också med:

  • Utveckling av AutoCad-applikationer

  • Skyddsrumsfrågor

Kort om företaget

Habelia Bygg- & Cadteknik är ett byggkonsultföretag som funnits i Östersund sedan 1997. Våra kunder är oftast byggentreprenörer, fastighetsbolag, prefabtillverkare eller offentliga beställare.