HABELiA

K-projektering

Några av våra projekt

K-projektering

I uppdrag där vi arbetar med K-projektering projekterar vi ritningar för grundläggning, bärande stomme och klimatskärm (ytterväggar och tak). Typen av uppdrag varierar, små eller stora projekt med olika entreprenadformer för ny-, till- eller ombyggnad.

Vi arbetar med platsbyggda och prefabricerade konstruktioner till t.ex.:

  • Bostäder, t.ex. villor, radhus och flerbostadshus
  • Skolor och förskolor
  • Kontorslokaler och butiker
  • Hallbyggnader, t.ex. sporthallar och verkstadslokaler

Bilderna nedan visar några typiska projekt.