HABELiA

Träprefab

Några av våra projekt

Träprefab

En stor del av vår verksamhet består av att projektera prefabricerade trästommar till olika typer av byggnader, t.ex.:

  • Villor, kedjehus, radhus och fritidshus
  • Förskolor, skolor och kontor
  • Utfackningsväggar till flerbostadshus

I normalfallet ingår kompletta ytterväggar med fasadbeklädnad och invändig skivbeklädnad, bärande innerväggar, balkar, pelare och mellanbjälklag samt delar till platsbyggda tak alternativt takkassetter. I andra fall ingår enbart t.ex. takkassetter eller ytterväggar.

Utfackningsväggar projekteras ofta med inbyggda stålpelare, fönster och dörrar. Komplettering med fasadbeklädnad, isolering och invändiga skivor utförs oftas på byggplatsen.

Bilderna visar ett urval av typiska projekt.